சென்ட்ரல் விஸ்டா vs தடுப்பூசிகள்

இந்திய அரசு சென்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்துக்காக ஒதுக்க வேண்டியிருக்கும் மொத்த தொகை கிட்டத்தட்ட 20,000 கோடிகள் . இந்த அளவு பிரமாண்டமான கட்டுமானத் திட்டம் என்றைக்குமே குறித்த செலவில் நடந்ததாய் சரித்திரமே இல்லை எனவே குறைந்தது மேலும் ஒரு 5000 கோடிகளாவது கூடுதலாக செலவாகும் .கடைசி நேர திட்ட மாற்றங்கள் ,எதிர்பாரா இடையூறுகள் , பொருட்கள் விலையேற்றம் , தாமதங்கள் , ஊழல் etc . ) இந்த பணத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 40 % இந்தியர்களுக்கு இலவசமாக... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑