ஃபாஸ்பரி ஃப்ளாப்

American high jump champion Dick Fosbury clears the bar during practice, 10 October 1968 in Mexico. Fosbury later won the gold medal at the Olympic Games with a jump of 2.24 m, while inventing a new style dubbed the "Fosbury flop", used ever since by high jumpers all over the world. AFP PHOTO தற்போது ஆஸி... Continue Reading →

போரிடாதோர்களின் மரணங்கள்

Image Credit:Dominic Lorrimer இன்று (ஏப்ரல் 25 ) ஆஸியில் 'ANZAC Day ' எனப்படும் போரில் மாய்ந்த வீரர்களை நினைவுகூறும் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது . உலக வரைபடத்தில் ,ஆஸி, ஒரு மூலையில் சிவனே என்று இருக்கும் நாடு ,நேரடியாக எந்த வம்புதும்புக்கும் போனதில்லை ஆனால் இது வரை உலகெங்கும் நிகழ்ந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட போர்களில் ஈடுபட்டு தன் வீரர்களை இழந்துள்ளது . இந்தப் போர்களில் எதுவுமே ஆஸி மண்ணில் நேரடியாக நிகழ்ந்ததில்லை . ஆஸியும் நேரடியாக... Continue Reading →

தராசும் மணற்கடிகையும்

Image Credit Rommy Torrico  ஜனநாயகத்துக்கு பிற எதேச்சதிகார அரசியல் செயல்பாடுகளுக்கும் இடையே ஆன நேரடியான வித்தியாசம் என்ன ? எதேச்சாரங்களில் அரசியல் செயல்பாடு என்பதே non-existent ஆக இருக்கும் . சீனா, ரஷ்யா , போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் அரசியல் செயல்பாடு என்பது அவ்வப்போது பெயரளவில் நடக்கும் சில சடங்குகள் மட்டுமே . ஒரு கட்சி ஒற்றை ஆட்சி என்ற எதேச்சதிகார நிலை வந்து , அது அப்படித்தான் இருக்கப்போகிறது என்ற நிலை வந்தபின் ஒட்டு... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑