பீஸ் லாக் கரோர் !

(போன வருடம் இதே நாள் எழுதிய பதிவு ) நேற்று மோடி அவர்கள் ஆற்றிய உரை கேட்டேன் , வழக்கமான சுற்றி வளைத்தல்களை தாண்டி நேரே "ஆத்மநிர்பர்" அறிவிப்புக்கு போய் விட்டேன். உரை ஆரம்பித்து 18 நிமிடம் கழித்து தான் மேட்டரே வருது , நல்ல வேளை யூடியிபில் ஒரு புண்ணியவான் நேரே இங்கே போ என்று டைம் ஸ்டாம்மையே கொடுத்துவிட்டார். முதலில் நல்ல விஷயம் Better late than never என்னும் அளவில் இந்த அறிவிப்பு... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑