இன்னிசையின் ரகசியம்

இன்னிசை என்பார்கள் அல்லவா அது இது போன்ற பாடல்களை குறிக்கத்தான் என்று நினைக்கிறேன். எஸ் ஜானகியின் குரலில் இயல்பாகவே ஒரு மழலை இருக்கும் , இது அவர் இளமையில் பாடியது இன்னுமே கூட கொஞ்சலாக இருக்கும்.இந்தப் படம் வந்தது 1964 ல் .'தச்சேளி ஒதேனன்' - கேரள வடகராவின் பதினாராம் நூற்றாண்டு வீர நாயகர்களில் ஒருவர் ,பல வடக்கன் பாட்டுகள் இவரை நாயகனாகக் கொண்டு புனையப்பட்டவை , அவரை குறித்த படம் இது. பாடல் வரிகள் பி.பாஸ்கரன்... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑