உணவும் மதமும்

Photo credit:Ay.Ashok Saravanan சமீபத்தில் ஒரு ஜைன உணவகத்தில் 'இங்கு முஸ்லிம்கள் வேலை செய்யவில்லை' என்று ஒரு போர்டை வைத்திருந்தது தொடர்பாக ஒரு சர்ச்சை எழுந்தது.அது குறித்து ஆதரித்தும் எதிர்த்தும் பல விவாதங்கள் நடந்தன . முஸ்லிம்களின் ஹலால் (Halal) உணவு என்ற வகைப்பாடு அடிப்படையில் உணவு சம்பந்தமானது அதை யார் தயார் செய்கிறார்கள் என்பது குறித்ததல்ல . யூதர்களின் கோஷர் (kosher) உணவும் அப்படியானதே , என்ன உணவு சாப்பிடலாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாது என்பதான வரையறைதான்... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑