குருட்டு ஈ

‘Jacqueline in a Straw Hat’ by Picasso

ஆஸ்பத்திரியில்

வெண்தொட்டிலில்

சுற்றுகிறது

இறந்து கொண்டிருக்கின்ற குழந்தையின்

மூச்சொலி

பார்க்கப்

பயமாக இருக்கிறது

சுவரில்

தெரியும் பல்லி

சீக்கிரம் கவ்விக் கொண்டு

போய்விடாதா

என் இதயத்தில் சுற்றும்

குருட்டு ஈயை

-தேவதச்சன்

The Blind Fly

The buzzing breath

Of a dying child

Circles the white hospital cot

It’s a scary thing

To watch.

Wouldn’t the

Gecko on the wall

Soon

Grab the blind fly

Swirling in my heart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: