திருவோடு

திருவோடு ஏந்தி

தெருவழியே போனால்

சோறுதான் விழும்;

வேட்டி விழலாம்;

ஒதுங்கிக் கொள்ள

திண்ணையில் இடமும் தருவார்கள்;

நீ கேட்பது போல்

ஒருபோதும் மலர் விழுவதில்லை.‍

-பிரதீபன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: